Artikler

Om Isbjørnen

Isbjørnen er en stor gullighvid bjørn. Den kan blive cirka 2,8 meter lang og veje op til 700…

Isbjørne diæt

Isbjørne er det øverste rovdyr i det arktiske marine økosystem. Isbjørnens krop kræver en kost baseret på…

Isbjørnehabitat

Isbjørne er fremragende svømmere, men deres foretrukne levested er på toppen af isen, der dækker det arktiske…

Antal

Hvor mange isbjørne er der? Nuværende isbjørnebestande: 22-31.000 isbjørne på verdensplan, anslået Kilde: IUCN 19 forskellige delpopulationer60-80 % af isbjørnene…