Hvor mange isbjørne er der?

Nuværende isbjørnebestande: 22-31.000 isbjørne på verdensplan, anslået Kilde: IUCN

19 forskellige delpopulationer
60-80 % af isbjørnene er i Canada

IUCNs rødlistestatus efter land

International: Sårbar
Canada: Særlig bekymring
Grønland: Sårbar
Norge: Sårbar
Rusland: Ubestemt, sjældent eller i bedring, afhængigt af befolkningen
USA: Truet